K vyřešení situace potřebuješ:

  1. Dovednost ALS vyšetření (opakovaně trénovat)
  2. Differenciální diagnostiku dušnosti
  3. Základní farmakologii
  4. Znalosti hodnocení dechu včetně oxymetrie
  5.  Dovednosti iv přístupy, io přístup, hodnocení EKG, hodnocení POCT,
  6. Dovednosti zajištění dýchacích cest (zmiňuji dýchání vakem, laryngeální maska, neinvazivní ventilace, intubaci si zařaďte až nakonec)

Některé dovednosti trénujeme v kurzu pro zdravotnické profesionály „Není tu někde lékař?“