English version

Hello, I’am english content! 🙂

Contact

 decoding

MUDr. Robert Pleskot

Lékař oboru AR, praxe na ZZS HMP, pracující na UP FNM. Asistent 1.LF UK a FBMI ČVUT. Zakladatel a garant projektu ZDrSEM - výuka první pomoci zážitkem

 decoding